Probíraná látka

19. – 23.2. 202412 – 16. 2.
ČjSlabikář do str. 63do str. 59
Písanka 4do str. 6 (kromě 1. – 3.ř.) + 7/1.ř.do str.39
Čítanka do str. 21do str.19
prac. list
Muč. 2do str. 37/1,2,3do str.34
Šneček
(početník)
str. 23do str.22
prac. list1. str. – celá
2. str. – celá (kromě posledního sloupku nahoře)
Prv.do str. 45do str. 44

ANGLIČTINA – LEDEN + ÚNOR

V lednu jsme dokončili lekci o hračkách. V prac. sešitě máme hotové vše až do str. 19 (vynechali jsme pouze str. 15).

Nová písnička na začátku a konci hodiny https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU https://www.youtube.com/watch?v=0LDArAJf7-c

V prvním pololetí se děti seznámily s jazykem, rozumí základním pokynům, umí na ně reagovat.

Slovní zásoba – pasivně i aktivně: barvy, čísla 1-10, školní potřeby, hračky…, umí vytvořit krátkou větu (It is a …; I’ve got a …)

V únoru jsme se začali učit zvířata

Písnička: Old McDonald had a farm https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo